การผลิตก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นผลพลอยได้ลำดับต้น ๆ ของการขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมกลางท้องทะเลจากแท่นขุดเจาะน้ำมันนั่นเอง ซึ่งตามปกติแล้วในการที่จะขุดเจาะเพื่อเสาะหาแหล่งพลังงานงานให้แก่โลกนั้นจะต้องมีการศึกษาร่ำเรียนมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการค้นหาและวิธีการค้นหาแหล่งพลังงานจากใต้พิภพเหล่านี้ ซึ่งตามปกติแล้วในหลุมที่ขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมนี้มักจะมีแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าของเหลวลอยอยู่เหนือน้ำมันปิโตรเลียมที่มีความหนาแน่นที่ต่ำกว่านั่นเอง เมื่อแท่นขุดเจาะสิ่งแรกที่จะพบเลยก็คือแก๊สจำนวนมหาศาลนั่นเอง ซึ่งแก๊สเหล่านี้เมื่อถูกนำไปคัดแยกก็จะสามารถสร้างก๊าซธรรมชาติได้นั่นเอง 

กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน 

กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้โดยการนำไปกลั่นเพื่อคัดแยกสารที่เจือปนต่าง ๆ ออกไป กลั่นให้เหลือเพียงสารประกอบไฮโรคาร์บอน ซึ่งการคัดแยกนั้นก็จะแบ่งตามจำนวนของธาตุคาร์บอนที่ต่างกัน โดยสารที่มีจำนวนของธาตุคาร์บอนน้อยที่สุด จะมีน้ำหนักที่เบาที่สุดและจะถูกแยกออกมาก่อนเป็นตัวแรก ๆ ในหอกลั่นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซชนิดแรกนั้นมักจะเรียกกันว่าก๊าซมีเทน ซึ่งตามปกติแล้วก๊าซมีเทนนี้มีปริมาณที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของก๊าชธรรมชาติทั้งหมด มีคุณสมบัติที่มีความไวไฟที่สูงมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและนำไปเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพในเวลาต่อมา ในลำดับต่อมาจะเป็นธาตุคาร์บอน 2 อะตอมหรือที่เรียกกันว่าก๊าซอีเทน เป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ และมักนิยมผลิตเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหรือใช้ในทางการแพทย์ นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ลำดับต่อมาจะเป็นก๊าซโพรเพนที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน 3 อะตอม มักถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปสร้างเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการทำถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มต่าง ๆ ลำดับต่อมาเป็นก๊าซบิวเทน ที่มักจะผสมกับก๊าซโพรเพนแล้วใส่กลิ่นที่มีความฉุนลงไปเพื่อทำเป็นก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร ลำดับต่อมาเป็นก๊าซที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอนมากกว่า 5 จะถูกเรียกว่าก๊าซโซลีน ที่สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะต่าง ๆ ได้ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนได้โดยตรง 

จากที่กล่าวมาก๊าซธรรมชาติล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีกระแสการลดและพยายามหาพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ เนื่องจากกระบวนการผลิตนั้นมักจะสร้างมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เรื่อยมา อีกทั้งปริมาณของก๊าซธรรมชาติที่ขุดมาได้นั้นก็มีอยู่อย่างจำกัด นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาของตลาดเชื้อเพลิงนั้นมีความผันผวนที่สูงนั่นเอง