Day: November 2, 2020

รางเคเบิ้ลเทรย์

ประเภทของรางเคเบิ้ลเทรย์ และข้อดีของรางเคเบิ้ลเทรย์ประเภทของรางเคเบิ้ลเทรย์ และข้อดีของรางเคเบิ้ลเทรย์

รางเดินสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างที่จำเป็นกับงานไฟฟ้า นอกจากจะทำให้สายไฟถูกเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับสายไฟด้วย สำหรับรางที่ใช้ในการเดินสายไฟนั้นก็มีอยู่หลายชนิด หลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่จะใช้ หากเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็ต้องใช้รางที่แตกต่างจากในบ้าน นั่นก็คือใช้ รางเคเบิ้ลเทรย์ เข้ามาช่วย  สำหรับรางเคเบิลเทรย์ก็มีอยู่หลายชนิด หลายแบบ มีความแตกต่างกันพอสมควร ในการใช้งานผู้ใช้จึงต้องรู้จักกับชนิดของรางก่อน ว่ามีคุณสมบัติเหมือนอย่างที่เราต้องการหรือไม่ เราจะมาดูว่ารางเคเบิ้ลเทรย์ที่มีชายในท้องตลาดนั้นมีแบบไหนบ้าง จะได้เลือกใช้ได้ถูก  ประเภทของรางเคเบิ้ลเทรย์  รางเคเบิ้ลเทรย์ที่ขายในท้องตลาดทุกวันนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่  1.รางเคเบิลเทรย์แบบ Corrugate   เป็นรางที่มีการเคลือบด้วยวัสดุ หลักจะมีการเคลือบดังนี้คือ รางเคเบิลเทรย์แบบพ่นสี กับรางเคเบิลเทรย์แบบชุบสังกะสี ลักษณะของรางประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นรู และมีลอนในราง  2.รางเคเบิ้ลเทรย์แบบเบา